Obwieszczenie AU.6733.23.2018 z dnia 31.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z ROZGAŁĘŹNIKIEM KABLOWYM ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W PLESZEWIE, NA TERENIE DZIAŁEK NR 2698/32, 2698/15, 2701/3, 2701/1, 2702/1, AM.42, DZ. NR 2528/2, 2515, 2798/1, AM.43, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf