Zarządzenie Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018

Zarządzenie Nr 231/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf