Zarządzenie Nr 216/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018

Zarządzenie Nr 216/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 października 2018 w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf