Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.30.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2018/2019 - ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.11.2018 r.

SIWZ wraz z załącznikami 1-10 - format ZIP

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert dn. 19.11.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - zamieszczona dn. 29.11.2018 r. - format pdf