Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 13.11.2018

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 13.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew na terenie działek nr 52/5, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 50, 51, AM.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf