Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.11.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym "Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania."

Pobierz dokument - format pdf