Zarządzenie Nr 248/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018

Zarządzenie Nr 248/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 listopada 2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz objaśnienia - format pdf
Pobierz uchwałę - format pdf
Pobierz załącznik1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf