Zarządzenie Nr 241/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018

Zarządzenie Nr 241/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf