Zarządzenie Nr 226/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2018

Zarządzenie Nr 226/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2018 w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Pobierz dokument - format pdf