Zarządzenie Nr 249/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2018

Zarządzenie Nr 249/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 listopada 2018 w sprawie odwołania zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf