Zarządzenie Nr 251/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 251/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018 w sprawie powołania II zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf