Obwieszczenie AU.6733.29.2018 z dnia 22.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.29.2018 z dnia 22.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi w miejscowości Łaszew na terenie działek nr 330/1, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 334/3, 334/2, 335/1, 336/1, 337, 338/3, 340/3, 340/2, 228/3, AM.1, obręb Nowa Wieś, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf