Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 23.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 23.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ramach inwestycji: "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew " Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin- NA TERENIE DZIAŁKI NR 38, 32, 39/4, AM.15, OBRĘB PACANOWICE, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf