Obwieszczenie AU.6733.30.2018 z dnia 22.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.30.2018 z dnia 22.11.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi w miejscowości Kowalew, ul. Bolesława Chrobrego na terenie działek nr 118/2, 118/1, 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf