Mieczysław Kołtuniewski

Mieczysław Kołtuniewski
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
62 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
135m2
współwłasność małżeńska
220 000
 
-    mieszkanie
-----------
-----------
-----------
 
-    budynek gospodarczy
-----------
współwłasność małżeńska
25 000
 
-    działka
657m2
współwłasność małżeńska
35 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    Biuro Rozliczeń Podatkowych, prowadzono jednoosobowo do 1994r
12 860
11 041,82
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    z tytułu zatrudnienia
85 712,29
 
-    diety radnego rady Miejskiej
18 376,00
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód osobowy Renault Megane poj. 1600cmm, 2001r
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
-    nie dotyczy