Zarządzenie Nr 256/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 listopada 2018

Zarządzenie Nr 256/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok

Pobierz dokument - format pdf