Zarządzenie Nr 244/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2018

Zarządzenie Nr 244/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 listopada 2018 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów.

Pobierz dokument - format pdf