Zarządzenie Nr 263/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 263/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 grudnia 2018 w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf