Uchwała nr XXXVII/426/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r.

Uchwała nr XXXVII/426/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf