Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 06.12.2018

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 06.12.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 51/4, AM.12, DZ. NR 179/1, AM.16, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf