Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 06.12.2018

Obwieszczenie AU.6733.27.2018 z dnia 06.12.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa powiązania kablowego linii Pleszew - Dobrzyca z linią Pleszew - Pleszew Południe w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 118/1, 118/2, 146/3, 178/7, 177, 176, 175, 174/4, 174/5, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf