Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew na usługę społeczną nr ZP.271.37.2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w 2019 r." - ogłoszenie wraz z załącznikami nr 1-3 - format zip

UWAGA ! Dokumentacja została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści IPU (Istotnych postanowień umowy) - dokument zamieszczony dn. 17.12.2018 r. - format pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia - pismo zamieszczone dn. 11.01.2019 r. - format pdf