Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 277/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 grudnia 2018 w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w latach 2019 - 2021 z zakresu pomocy społecznej oraz realizację zadania publicznego w 2019r. z zakresu ochrony zdrowia.

Pobierz dokument - format pdf