Zarządzenie Nr 278/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 278/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf