Zarządzenie Nr 279/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 279/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Pobierz dokument - format pdf