Obwieszczenie AU.6721.2.2019 z dnia 02.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf