Składy osobowe komisji Rady Miejskiej VIII kadencji

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Jolanta Molska
Wiceprzewodniczący Wiesława Gil
Członkowie Renata Garsztka
  Piotr Hartleb
  Eryk Kowcuń

 

Komisja Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Błażej Kaczmarek
Wiceprzewodniczący Dariusz Dryjański
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Wiesława Gil
  Elżbieta Hyla
  Grzegorz Jenerowicz
  Piotr Kusiakiewicz
  Jolanta Molska
  Maciej Ładziński
  Małgorzata Wysocka-Balcerek
  Dorota Żarnowska

 

Komisja Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego,

Przewodniczący Renata Garsztka
Wiceprzewodniczący Dorota Żarnowska
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Elżbieta Hyla
  Piotr Kusiakiewicz
  Maciej Ładziński
  Karol Szehyński
  Małgorzata Wysocka-Balcerek

 

Komisja Wsi i Rolnictwa

Przewodniczący Jan Noskowski
Wiceprzewodniczący Kinga Melka
Członkowie Jan Sroczyński
  Katarzyna Trawińska

 

Komisja Oświaty i Kultury

Przewodniczący Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący Katarzyna Trawińska
Członkowie Renata Garsztka
  Wiesława Gil
  Grzegorz Jenerowicz
  Błażej Kaczmarek
  Jolanta Molska
  Anita Szczepaniak
  Karol Szechyński

 

Komisja Sportu i Rekreacji

Przewodniczący Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący Jan Sroczyński
Członkowie Elżbieta Hyla
  Kinga Melka
  Dorota Żarnowska

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Piotr Hartleb
Wiceprzewodniczący Anita Szczepaniak
Członkowie Bernadeta Gawrońska
  Kinga Melka
  Jan Noskowski
  Eryk Kowcuń