Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf