Obwieszczenie AU.6730.211.2018 z dnia 07.01.2019

Zawiadomienie stron, że w dniu 07.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2019(sprawa nr AU.6730.211.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf