Zarządzenie Nr 289/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 289/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 grudnia 2018 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf