Protokół nr XXXVII/2018 z XXXVIISesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r.

Protokół nr XXXVII/2018 z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 listopada 2018 r.