Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami i liniami zasilającymi w ulicy Kaliskiej w Pleszewie na terenie działek nr 2180/4, am.28, 1926/9, 1924/1, 2791/1, 1922/1, 1921/1, 1920/5, 1920/7, 1920/8, 1912/2, 1909, 1908, 1904/1, am.24, 2180/5, am.27, 2180/6, 2244/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf