Zarządzenie Nr 272/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018

Zarządzenie Nr 272/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 grudnia 2018 w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Miasta Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf