Zarządzenie Nr 187/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 187/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf