Zarządzenie Nr 297/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 297/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2018 w sprawie zmiany Instrukcji zasad ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf