Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 20/2019 (sprawa nr AU.6730.227.2018.2019) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument w formacie pdf