Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, w ul. Kościelnej i Cmentarnej na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf