Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 118/1, 118/2, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf