Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I LINIAMI ZASILAJĄCYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, AM.26 ORAZ NR 1904/1, AM.24, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf