Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.4.2019

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania pn. "Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku byłej biblioteki w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki": Ogłoszenie o zamówieniu nr 516820-N-2019 z dnia 22.02.2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ ZP.271.4.2019 (format zip).

Informacja o zmianie SIWZ: pismo z dnia 4 marca 2019 r. (format pdf).

Zmienione pliki SIWZ (specyfikacja o raz Wzór umowy): pliki po zmianach z dnia 4 marca 2019 r. (format zip).

Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp: Informacja z otwarcia ofert (format pdf).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Informacja z dnia 27 marca 2019 r. (format pdf).