Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019

Zawiadomienie AU.6730.12.2019 z dnia 20.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania piwnicy na indywidualną kotłownię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 70/39, arkusz mapy 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf