Kierownicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

Janiana Ciupa - Kierownik Wydziału Finansowego
Dokument skanowany - format jpg, Str. 1,   Dokument skanowany - format jpg, Str. 2
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3,   Dokument skanowany - format jpg, str 4
Zdzisław Gorzeliński - Skarbnik Miasta i Gminy
Dokument skanowany - format jpg, Str. 1Dokument skanowany - format jpg, Str. 2
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3Dokument skanowany - format jpg, str 4
Grzegorz Knappe - Kieorwnik Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dokument skanowany - format jpg, Str.1,   Dokument skanowany - format jpg, Str.2
Dokument skanowany - format jpg, Str.3,   Dokument skanowany - format jpg, str 4
Zdzisław Konecki - Kierownik Wydziału Architektury
Dokument skanowany - format jpg, Str.1,   Dokument skanowany - format jpg, Str.2
Dokument skanowany - format jpg, Str.3,   Dokument skanowany - format jpg, str 4
Stanisław Matuszczak - Inspektor d/s drogownictwa
Dokument skanowany - format jpg, Str.1,   Dokument skanowany - format jpg, Str.2,
Dokument skanowany - format jpg, Str.3,   Dokument skanowany - format jpg, str 4
Mirosława Rogowska  - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Dokument skanowany - format jpg, Str. 1Dokument skanowany - format jpg, Str. 2
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3Dokument skanowany - format jpg, str 4
Grzegorz Spychaj - Sekretarz Miasta i Gminy
Dokument skanowany - format jpg, Str. 1Dokument skanowany - format jpg, Str. 2,
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3Dokument skanowany - format jpg, str 4
Ewa Świątek - Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Dokument skanowany - format jpg, Str. 1Dokument skanowany - format jpg, Str. 2,
Dokument skanowany - format jpg, Str. 3Dokument skanowany - format jpg, str 4