Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.4.2019 z dnia 28.02.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Suchorzew na terenie działek nr 5, 22, 6/2, 7, 18/1, 43/16, 43/8, 43/12, 43/13, 43/14, am.12, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf