Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019

Obwieszczenie AU.6733.5.2019 z dnia 12.03.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuczków w ul. Osiedlowej na terenie działki nr 208, am.1, obręb Kowalew, gmina  Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf