Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf