Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie"

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja z dnia 10 kwietnia 2019 r. (format pdf).


Odpowiedzi na zapytania: Odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Kosztorysy w formacie ath: kosztorysy ATH (format zip).

 


Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 528488-N-2019 z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

  1. SIWZ z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf),
  2. dokumentacja projektowa (format zip),
  3. edytowalne załączniki do SIWZ nr 1, 4-7 i 9 (format docx)