Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 02.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf