Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf