Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.6.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielona Łąka na terenie działek nr 309/17, am.1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf