Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019

Obwieszczenie GP.6733.7.2019 z dnia 03.04.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynków nr 30, 30A, 30B w miejscowości Sowina Błotna na terenie działek nr 384, 385, 78, 77/6, 77/5, 76/2, 76/1, 49, 372, 347, 346/1, 348/2, am.1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf